Domenii de activitate
imag1

Situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

În centrul acţiunilor şi motivaţiilor noastre se află CLIENTUL, de aceea ne adresăm tuturor categoriilor de clienţi şi venim în întâmpinarea nevoilor pe care aceştia le au prin oferirea următoarelor servicii:

1. Consultanţă în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
2. Consultanţă în organizarea activităţii de protecţie civilă;
3. Asistenţă şi consultanţă în organizarea activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă a persoanelor angajate în muncă;
4. Asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor/ autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
5. Întocmirea „Scenariilor de securitate la incendiu”;
6. Verificarea proiectelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 privind calitatea în construcţii, pentru cerinţa esenţială „C” – securitate la incendiu, atât pentru construcţii cât şi pentru instalaţii (CC şi CI);
7. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor pentru cerinţa esenţială „C” – securitate la incendiu, conform Legii 10/95;
8. Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul securităţii la incendiu pe timpul proiectării, realizării şi exploatării construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
9. Servicii de specialitate în domeniul proiectării, execuţiei şi al verificării sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
10. Servicii de specialitate în domeniul proiectării, execuţiei şi al verificării sistemelor şi instalaţiilor de detecţie, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
11. Întocmirea „Planurilor de intervenţie la incendiu”;
12. Asistenţă şi consultanţă în organizarea activităţii de verificare periodică a mijloacelor de intervenţie (stingătoare, etc).

 
facebook
Contact rapid

poza