Download

ACTE NORMATIVE:

LEGISLATIE:

LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizata si republicata iunie 2021)
privind apararea impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 (*actualizat septembrie 2009)
pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor

 1.  3

ORDIN COMUN Nr. 118 din 20 mai 2010 / 1709 din 10 iunie 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement

 1. 4

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

 1. 5

ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

 1. 6

ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii

 1. 7

H.G.R. Nr. 537 din 6 iunie 2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 1. 8

H.G.R. Nr. 862 din 16 noiembrie 2016
pentru aprobarea Categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda

 1. 9

H.G.R. Nr. 571 din 10 august 2016 (*actualizata cu H.G.R. Nr. 1181 din 30 septembrie 2022)
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 1. 10

ORDIN Nr. 129 din 25 august 2016 (*actualizat cu ORDIN Nr. 66 din 8 mai 2020)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila (ABROGAT la 27 decembrie 2022)

 1. 11

ORDIN Nr. 180 din 29 noiembrie 2022 (rectificat)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila (IN VIGOARE de la 27 decembrie 2022)

 1. 12

ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 1. 13

ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 (*actualizat cu ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014)
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul
apararii impotriva incendiilor

 1. 14

ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 (*actualizat cu ORDIN Nr. 786 din 2 septembrie 2005)
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

 1. 15

LEGE Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata si republicata iulie 2021)
privind calitatea în constructii

 1. 16

H.G.R. Nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizata iulie 2017)
privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor

 1. 17

LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 (*actualizata si republicata august 2020)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 1. 18

H.G.R. Nr. 622 din 21 aprilie 2004 (*actualizata si republicata aprilie 2012)
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

 1. 19

O.U.G. Nr. 27 din 18 aprilie 2003 (*actualizata februarie 2014)
privind procedura aprobarii tacite

 1. 20

H.G.R. Nr. 766 din 21 noiembrie 1997 (*actualizata octombrie 2008)
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

 1. 21

ORDIN COMUN Nr. 1822 din 7 octombrie 2004 / Nr. 394 din 26 octombrie 2004 (*actualizat octombrie 2008)
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

 1. 22

ORDIN COMUN Nr. 28 din 26 martie 2009 / Nr. 2338 din 5 august 2009
pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiectivele de cult

 1. 23

ORDIN COMUN Nr. 146 din 24 octombrie 2013 / Nr. 1427 din 26 noiembrie 2013
pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare

 1. 24

O.U.G. Nr. 21 din 15 aprilie 2005 (*actualizata decembrie 2014)
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

 1. 25

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*actualizata si republicata iunie 2021)
privind protectia civila

 1. 26

H.G.R. Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 (*actualizata aprilie 2006)
privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

 1. 27

H.G.R. Nr. 1491 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

 1. 28

ORDIN Nr. 1474 din 12 octombrie 2006 (*actualizat iunie 2007)
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

 1. 29

ORDIN Nr. 106 din 9 ianuarie 2007
pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici
care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate
cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor

 1. 30

ORDIN Nr. 75 din 27 iunie 2019
privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta

 1. 31

ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta

 1. 32

ORDIN Nr. 839 din 12 octombrie 2009
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 1. 33

H.G.R. Nr. 547 din 9 iunie 2005
pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila

 1. 34

H.G.R. Nr. 642 din 29 iunie 2005
pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitat£ilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

 1. 35

ORDIN Nr. 886 din 30 septembrie 2005
pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si alarmare a populatiei

 1. 36

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta

 1. 37

ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila

 1. 38

LEGE Nr. 59 din 11 aprilie 2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase

 1. 39

LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006
Legea securitatii si sanatatii în munca

 1. 40

NORMATIVE:

 1. 41

NORMATIV C 56 - 2002
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor

 1. 42

NORMATIV C 300 - 1994
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

 1. 43

NORMATIV I 5 - 2022
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

 1. 44

NORMATIV I 7 - 2011
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

 1. 45

NORMATIV I 9 - 2022
Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

 1. 46

NORMATIV I 18/1 - 2001
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

 1. 47

NORMATIV P118/3-2015 (*completat cu ORDINUL MDRAP 6025-2018)
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare

 1. 48

NORMATIV P118/2-2013 (*completat cu ORDINUL MDRAP 6026-2018)
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a Instalatii de stingere

 1. 49

NORMATIV I 22 - 1999
Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

 1. 50

NORMATIV NP 004 - 2005
Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie carburanti la autovehicule

 1. 51

NORMATIV NP 005 - 2003
Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

 1. 52

NORMATIV NP 006 - 1996
Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori

 1. 53

NORMATIV NP 009 - 1997
Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru case de copii

 1. 54

NORMATIV NP 010 - 2022
Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee

 1. 55

NORMATIV NP 011 - 2022
Normativ privind cerinte de calitate specifice constructiilor pentru gradinite de copii

 1. 56

NORMATIV NP 015 - 2022
Normativ pentru constructii spitalicesti

 1. 57

NORMATIV NP 022 - 2021
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor de crese

 1. 58

NORMATIV NP 023 - 1997
Normativ privind proiectarea de camine de batrâni si handicapati pe baza exigentelor de performanta

 1. 59

NORMATIV NP 037 - 1999
Normativ de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule

 1. 60

NORMATIV NP 068 - 2002
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

 1. 61

NORMATIV NP 079 - 2002
Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere, garsoniere si apartamente) din cladiri hoteliere

 1. 62

NORMATIV P133 - 2022 (vol. I, II, III)
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

 1. 63

NORMATIV NP 127 - 2009
Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru auotuturisme

 1. 64

NORMATIV P 100/1 - 2013
Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri

 1. 65

NORMATIV P 118 - 1999
Normativ de siguranta la foc a constructiilor

 1. 66

NORMATIV P 130 - 1999
Normativ privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor

 1. 67

NORMATIV NTE 007/08/00
Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice

 1. 68

NORMATIV din 08 iulie 2004
Normativ privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren

GHIDURI SI MANUALE:

 1. 69

GHID GT 030 - 2001
Ghid de evacuare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate

 1. 70

GHID GT 049 - 2002
Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru caƒdiri din domeniul sanatatii

 1. 71

GHID GT 050 - 2002 
Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrâni si persoane cu handicap

1. 72  MANUAL MP 008 - 2000
Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118 - 1999 “Siguranta la foc a constructiilor” 

facebook


 
Contact rapid